KASE
АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ
БЕРУ САЙТЫ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ТАЛДАУЛАР ЖӘНЕ БАСЫЛЫМДАР ОҚЫТУ САУДА-САТТЫҚТАРЫ МЕН КОНКУРСТАР


Бейнелекциялар мен презентациялар

Осы бөлімде бағалы қағаздар нарығының қызмет ету мәселесіне арналған бейнелекциялар мен семинарлардың презентациялары жарияланған.

2013 жылдың 08 маусымында Қазақстан қор биржасы (KASE) қор нарығына қатысты әлеуетті және дара инвесторларға арналған, бірқатар білім беру блиц-семинарларынан тұратын "Қазақстан қор нарығының ашық есіктер күні" атты іс-шарасын өткізді.

2013 жылдың "Қор нарығының ашық есіктер күні" блиц-семинарларының материалдары тиісті бөлімде орналастырылған.