KASE
АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ
БЕРУ САЙТЫ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ТАЛДАУЛАР ЖӘНЕ БАСЫЛЫМДАР ОҚЫТУ САУДА-САТТЫҚТАРЫ МЕН КОНКУРСТАР


Бағалы қағаздар нарығының теориясы

Жаңа дара инвесторлар үшін бағалы қағаздар нарығының қызмет ету механизмдерімен танысуның ерекше мағынасы бар.

Ақпараттық-білім беру сайты беттерінің мазмұны әлеуетті және әрекетті инвесторларды бағалы қағаздар нарығының нақты жұмысымен таныстыруына бағытталған.

Бұл жерде, биржа, брокерлер, орталық депозитарий және т.б. бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының өзара әрекеттестік механизмдері туралы ақпаратты алуға болады.