KASE
АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ
БЕРУ САЙТЫ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ТАЛДАУЛАР ЖӘНЕ БАСЫЛЫМДАР ОҚЫТУ САУДА-САТТЫҚТАРЫ МЕН КОНКУРСТАР


Өз біліміңді тексер

Біздің сайтымызда он-лайн тәртіптемесінде тестілеуден өтуіңізге болады.

Тестілеу мақсаты бағалы қағаздар нарығы туралы алған білімдерді тексеру.

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" тесті
"Бағалы қағаздар нарығындағы айла-шарғы жасау" тесті
"Бағалы қағаздар нарығындағы инсайдерлік ақпарат" тесті

Тесттерден табысты өтіңіз!