KASE
АҚПАРАТТЫҚ-БІЛІМ
БЕРУ САЙТЫ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ ТАЛДАУЛАР ЖӘНЕ БАСЫЛЫМДАР ОҚЫТУ САУДА-САТТЫҚТАРЫ МЕН КОНКУРСТАР


Талдаулар

Осы бетте көрсетілген ақпарат көздерін тек орыс тілінде көруге болады.

KASE мүшесінің атауыТалдауларМониторинг
1. "Сентрас Секьюритиз" АҚ Аналитикалық жарияланымдар Нарықтың күнделікті мониторингі
2. "БТА Секьюритис" АҚТалдаулар Күнделікті шолулар
3. "Halyk Finance" АҚЗерттеулер Жаңалықтар
4. "VISOR Capital" АҚАналитикалық зерттеулер Жаңалықтар
5. АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚАналитикалық шолулар Нарық жаңалықтары
6. АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" АҚАналитикалық шолулар Жаңалықтар
7. "БД "JAZZCAPITAL" АҚ
8. "ИФД "RESMI" АҚТалдаулар Нарық жаңалықтары
9. "Казкоммерц Секьюритиз" АҚАналитикалық шолулар Күнделікті шолу
10.
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ
Талдаулар Эмитенттердің жаңалықтары